Rot & rut-avdrag

RUT-Avdraget

 

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

 

För vem gäller avdraget?

 

  • Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
  • Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige


Hur går det till?

 

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

 

Hur stort är avdraget?

 

Du får upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Är ni två blir maxavdraget 100 000kr. Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt.

 

För vilka tjänster?

 

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

-Städning
-Matlagning & Klädvård
-Gräsklippning
-Snöskottning
-Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
-Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv.

 

ROT-avdraget

 

ROT är en förkortning på reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. Ett ROT-arbete ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller nära anslutning till bostad som kunden:

• äger och bor i eller har som fritidsbostad
eller
• äger och som kundens föräldrar bor i.
Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

 

För mer information rekommenderar vi att ni läser Skatteverkets Broschyrer:
Skattereduktion för husarbete
Skattereduktion genom fakturamodellen

 

Källa: Skatteverket